Kỹ thuật - Nuôi trồng lươn Nhật
Đóng

Kỹ thuật - Nuôi trồng lươn Nhật

2023-06-02 13:25:52

Phugialong.com

Slogan: Từ nông trại đến bàn ăn

 ⁃ Tầm nhìn: trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt nam về cung cấp giống, kỹ thuật và nuôi trồng lươn Nhật cùng các sinh vật quý có giá trị cao.

 ⁃ Sứ mệnh:

+ tổ chức chọn lọc nguồn giống, áp dụng công nghệ tiên tiến, tổ chức nuôi trồng, chế biến trong môi trường phù hợp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có thể đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính nhất trên thế giới.

+ không ngừng nghiên cứu học hỏi để tạo môi trường, kỹ thuật tốt nhất giúp vật nuôi tăng trưởng.

+ Nhân rộng mô hình giúp ngành nông nghiệp giá trị cao VN phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người và giúp nông dân có hiệu quả kinh tế.

+ mở rộng hợp tác vơi các nước trong khu vực để trao đổi kỹ thuật, nguồn giống mang lai hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

 ⁃ Giá trị cốt lõi

+ Chất lượng và uy tín được ưu tiên hàng đầu. 

+ có kinh nghiệm nhất Việt nam về lựa chọn giống, chăm sóc và tạo môi trường trong quá trình nuôi, chế biến 

Các bài viết liên quan